Deklaracja członkowska (pełnoletni)
Deklaracja członkowska (niepełnoletni)
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Deklaracja Zawodnika MWZPS
Dodatkowa zgoda rodzica - COVID-19
Oświadczenie o stanie zdrowia zespołu - COVID-19
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku - niepełnoletni
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku - pełnoletni
Regulamin sekcji - "LEJDIS"
Regulamin sekcji - "Testosteron"