Regulaminy i deklaracje KS Halinów
Deklaracja członkowska
Regulamin Klubu Sportowego Halinów
Dokumenty ubezpieczeniowe
Formularz Zgłoszeniowy Zawodnika
Informacja o Dystrybutorze Ubezpieczeń
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacja Administratora Danych Osobowych
Informacja o Produkcie Ubezpieczeniowym
Postanowienia Dodatkowe